Hỗ Trợ Học Viên

Hỗ trợ trong mỗi bài học


Trong mỗi bài học có ô để học viên có thể hỏi các vấn đề thắc mắc. Bạn hãy để lại câu hỏi để giảng viên giải đáp nhé.

Hỗ trợ trong group Facebook


Nếu bạn có câu hỏi chung, cần cả lớp và giáo viên hổ trợ và thảo luận. Hãy đăng nó lên group của chúng ta. Qua link này

Hỗ trợ qua Zalo, Messenger


Nếu có câu hỏi riêng tư xin nhắn qua Zalo, hoặc Messenger 

Đang hiển thị 8288763428705196434.
Chat Zalo
Gọi ngay
×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!